GLIMS/xCare/poliplus/Cyberlab
Sitemap | Contact | Language
EN NL
Logo Medische Microbiologie en Infectie preventie
Home Medische Microbiologie Patiëntenzorg en diagnostiek Onderzoek Onderwijs en opleiding Algemene informatie
Bildmotiv
GLIMS FAQ xCare FAQ Poliplus Downloads
Home » GLIMS » FAQ Poliplus

GLIMS – FAQ Poliplus

Frequently asked questions

 1. Waarom zijn er meerdere knoppen voor uitslagen van de Medische Microbiologie?
 2. Antwoord:

  • Alle uitslagen van Virologie en Serologie én de Bacteriologische uitslagen vanaf 31-3-2014 zijn te vinden onder de knop ‘Uitslagen’. Deze uitslagen worden getoond via de software Cyberlab, die automatisch wordt opgestart na inloggen in Poliplus.

  De overgezette uitslagen van de Virologie/Serologie uitslagen zijn herkenbaar doordat de nummers beginnen met een I (van ISMED, het oude laboratorium systeem). Let op: de datum vermeld bij ‘Laatste rapport’ (deze is te zien door dubbel te klikken op een vakje naast de tekst) is de datum dat de uitslagen zijn overgezet.

  • Bacteriologische uitslagen van materiaal ontvangen vóór 31-3-2014 staan onder een aparte knop ‘Bacteriologie tot 31-3-2014’. Dit heeft te maken met het feit dat het tot op heden nog niet gelukt is de uitslagen uit het oude laboratoriumsysteem (BACZIS) op een juiste wijze in te lezen in GLIMS. Hierdoor kunnen deze uitslagen ook niet getoond worden via de software Cyberlab.
  • De uitslagen van kweken op Mycobacterium species (zoals de verwekker van TBC) zijn te vinden onder ‘LvI en TBC’. Op dit moment worden deze kweken namelijk nog verricht door Certe LvI.
 3. Als ik het scherm van poliplus vergroot, gaat de grootte van de weergave van de uitslagen niet automatisch mee. Hoe kan ik dit aanpassen?
 4. Antwoord:
  Klik op de knop ‘Scherm verversen’ Scherm verversen van Poliplus. Het beeld past zich dan weer aan.

 5. Hoe kan ik Cyberlab weer opstarten als deze automatisch is afgesloten?
 6. Antwoord:
  Als Cyberlab een uur niet is gebruikt, sluit deze automatisch af. Door op de knop ‘Scherm verversen’ Scherm verversen van Poliplus te klikken start Cyberlab weer op.

  NB: druk nooit op Symbol als men in het standaard scherm van Cyberlab staat. Cyberlab wordt dan n.l. afgesloten. Zie voor toepassing van deze knop bij Wat is de functie van de knoppen in de menubalk van Cyberlab? Om Cyberlab weer op te starten moet men klikken op Scherm verversen’ Scherm verversen van Poliplus.

 7. Hoe draag ik er zorg voor dat ik altijd de meest actuele uitslagen zie?
 8. Antwoord:
  Elke keer als u in Cyberlab naar uitslagen gaat kijken dient u op de knop ‘Scherm verversen’ Scherm verversen van Poliplus te klikken. Zo is verzekerd dat u de laatst beschikbare uitslagen ziet.

 9. Wanneer kan ik verwachten dat uitslagen van ontvangen materialen beschikbaar komen in Poliplus?
 10. Antwoord:
  Binnen enkele minuten na autorisatie door de arts-microbioloog/viroloog zijn de uitslagen inzichtelijk in Poliplus.
  Op het laboratorium van de bacteriologie is er een prioritering in hetverwerken. Het streven is dat uitslagen beschikbaar komen voor:

  • De Intensive Care Volwassenen rond 10:00 uur
  • De bloedkweken, hematologie en Intensive Care kinderen rond 11:00 uur
  • Overige klinische afdelingen: rond 12:00 uur
  • Surveillance kweken en poliklinische aanvragen voor 14:00 uur.
  • Sneltesten zijn binnen 3 uur na ontvangst bekend. Over sneltesten voor MRSA wordt altijd gebeld.

  Voor de virologie en serologie geldt:

  • PCR uitslagen worden bekend tussen 15:00 en 17:00 uur
  • Serologie uitslagen zijn meestal eerder in de middag bekend
  • Over sneltesten wordt altijd gebeld
 11. Wat is de functie van de knoppen in de menubalk van Cyberlab?
 12. Antwoord:

  Bild

  • Ad 1. het rondje is een ‘Petrischaal’. Als men op deze knop drukt verschijnt er een andere weergave van uitslagen van ‘Microbiologische Kweken’. Deze weergave wordt aanbevolen om snel kweken te kunnen boordelen. Zie bij de vraag Op welke wijze kan ik snel zien of er micro-organismen zijn gekweekt uit een materiaal bij Microbiologische Kweken? Door te kikken op de knop vernmeld bij nummer 6 kan men weer teruggaan naar het standaard scherm.
  • Ad 2. AB betekent antibiotica. Als men op deze knop drukt verschijnt er een overzicht van alle isolaten waarvan een antibiogram bekend is. Zie voor aanvullende informatie bij de vraag Hoe kan ik een overzicht krijgen van alle micro-organismen met een antibiogram?
  • Ad 3. Hiermee kan worden ingesteld het aantal kolommen (of te wel orders) dat in 1 scherm zichtbaar is. Deze staat standaard op 8 ingesteld en kan maximaal op 20 worden gezet. Als men veel uitslagen in één keer wil zien voor PCR of serologie is het handig om zo veel mogelijk kolommen te kiezen. Men kan dan met de schuifbalk onder in het scherm alle uitslagen van 20 orders bekijken. Dat gaat sneller dan steeds nieuwe orders bekijken via bladeren met de pijltjes toetsen (zie bij 5).
  • Ad 4. Hier kan men instellen vanaf welke datum men terug in de tijd uitslagen wil zien. De groen weergegeven data zijn de uitslagen die men al op het scherm heeft staan. Deze functie is handig als men vanaf een bepaalde datum terug in de tijd wil kijken.
  • Ad 5. Met de pijltjes toets kan men door de uitslagen ‘bladeren’. Een pijltje naar rechts voor bekijken van oudere uitslagen, een pijltje naar links voor recentere uitslagen. Zijn de pijltjes grijs, dan zijn er niet meer uitslagen beschikbaar in die richting.

  Door te klikken op de drie-hoekige pijlen Icon kan men in één keer het aantal kolommen opschuiven dat ingesteld is bij ‘getoond’. Door op de pijlen Icon te klikken schuift men slechts 1 kolom op.

  • Ad 6. Met deze knop kan men terug naar het standaardscherm als men de optie ‘petrischaal’ of ‘AB’ heeft gekozen. Let op: Gebruik deze knop nooit als je in het standaard openingsscherm zit van Cyberlab omdat je het programma dan afsluit! Als men dit per ongeluk heeft gedaan, klik dan op de knop ‘Scherm verversen’ Scherm verversen van Poliplus om Cyberlab weer op te starten
  • Ad 7. Met deze knop kan men de resultaten op een andere wijze weergeven. Het scherm wat dan verschijnt is geschikt om uitslagen te kopiëren naar een tekstverwerkingsprogramma, bijvoorbeeld als een bijlage bij een brief.
  • Ad 8. Met deze knop kan men filteren op bepaald materiaal. Vink in de meest linkse kolom aan het materiaal dat men wil zien (bijvoorbeeld urine) door te klikken op het vierkantje vóór het materiaal. Klik vervolgens op de ‘trechter’ in de menubalk. Alle aanvragen van urines krijgt men dan te zien (afhankelijk van het aantal zal men nog wel moeten ‘bladeren’ via de pijltjes toetsen). Bij ‘Weergave-opties tonen’ verschijnt een trechter (ten teken dat een filter is ingesteld). Men kan het filter weer uitzetten door op de trechter te klikken.

 13. Hoe kan ik een overzicht krijgen van alle micro-organismen met een antibiogram?
 14. Antwoord:
  Kies in menubalk de optie ‘AB’. Er verschijnt dan een scherm met alle isolaten onder elkaar met een antibiogram (zie figuur 1). Stel de gewenste periode in bij ‘Resultaten tonen’(laatste 14 dagen, 30 dagen, alle). Let op: In dit overzicht zie je niet de isolaten waarvan het antibiogram nog moet volgen. Het advies is daarom eerst een overzicht te bekijken via de schermweergave ‘Petrischaal’ zodat men overzicht heeft over welke isolaten al geïsoleerd zijn.
  In dit scherm kan men ordenen op datum, materiaal, micro-organisme. In de koptekst is een wit ‘ruitje’ te zien. Klikt men op bovenste deel van de ruit dan is de ordening van A-Z (en bij datum van oud naar recent). Klikt men op het onderste deel dan is de ordening van Z-A (en bij datum van recent naar oud).

  Figuur 7neu

 15. Op welke wijze kan ik snel zien of er micro-organismen zijn gekweekt uit een materiaal bij Microbiologische Kweken?
 16. Antwoord:
  In het standaardscherm is bij microbiologische kweken niet de uitslag, maar het materiaal te zien dat blauw-onderstreept is (zie figuur 1). Als men op de tekst klikt, klapt er een scherm open met de uitslag. Klikt men naast de tekst dan ziet men tevens aanvullende informatie (datum ontvangst, laatste rapport datum en autorisator; zie figuur 2).
  Voor een snel overzicht over de microbiologische kweken bevelen we aan de kweekuitslagen te bekijken via de weergave ‘Petrischaal’ (zie figuur 3). In dit overzicht ziet u gelijk de resultaatstatus en of er al micro-organismen zijn gekweekt (in kolom waarde). Indien een * staat bij een micro-organisme is er tevens een antibiogram beschikbaar.
   Als men met de muis staat boven de tekst in één van de kolomen ‘Datum t/m +’ ziet men ook aanvullende informatie  (bijv. informatie vermeld in xCare of toegevoegde opmerkingen door het laboratorium). Door te klikken op een regel klapt de gehele kweek uit en ziet men de gehele kweekuitslag (bijv. ook de uitslagen van preparaten en het antibiogram) en ook weer de aanvullende informatie.
  De regels zijn rood gekleurd als er positieve bevindingen zijn en de uitslag op geautoriseerd staat.

  NB: voor onderzoek op tandplaque (paperpoints, meestal aangevraagd via kaakchirurgie) is dit scherm niet geschikt. Kijk hiervoor via het standaardscherm.

  Figuur 1

  Figuur 1

  Figuur 2

  Figuur 2: Schermweergave bij dubbelklikken naast de tekst. NB hebt u vragen over de uitslag bel dan niet met de arts-microbioloog die de uitslag heeft geautoriseerd, maar met de vaste contactpersoon voor uw afdeling (indien van toepassing) of de dienstdoende consulent voor uw afdeling.

  Figuur 3

  • Bij klikken op + komt optie voor ordening: alle positieve kweken eerst Icon of alle nog in bewerking zijnde kweken zonder isolaat eerst Icon.
  • Rode kleur: positieve uitslagen en geautoriseerd. NB rode kleur verdwijnt als kweek
   volgende ochtend weer op volgt komt te staan als de kweek nog niet was afgerond.
   De kweek wordt weer rood na opnieuw autorisatie door de arts-microbioloog.
  • NB: geel van wijziging niet te zien in dit scherm!

  Figuur 3: Schermweergave via optie ‘Petrischaal’: In dit scherm kan men ordenen op alle vermelde onderwerpen in de koptekst. Door op de koptekst te klikken verschijnt een driehoekje gericht naar boven (ordening van A-Z of van laag naar hoog) en bij nogmaals klikken naar beneden (ordening van Z-A of van hoog naar laag). Zie voor ordening bij ‘Waarde’ de tekst bij het eerste opsombolletje in de figuur.

 17. Hoe kan ik onderscheid maken tussen materiaal dat is aangevraagd in xCare en materiaal dat al daadwerkelijk is ontvangen op het laboratorium?
 18. Antwoord:
  Zodra een materiaal is aangevraagd in xCare en er een xCare sticker is geprint (door de aanvrager of de ‘prikdienst’ of op de ‘prikpoli’), wordt de aanvraag doorgestuurd naar GLIMS. Op dat moment staat de resultaatstatus (dit is de status van de betreffende aanvraag) op ‘Aangevraagd’. Zolang nog niets van een order is aangemeld in GLIMS staat de orderstatus (deze staat vermeld boven in de kolom bij de datum; één kolom is één order) op ‘Initieel’. Zodra het materiaal op het laboratorium is aangemeld in GLIMS (en dus is ontvangen), verandert de resultaatstatus in ‘Volgt’ en de orderstatus in ‘Ontvangen’. Zie Figuur 4 voor een voorbeeld.
  Let op: de orderstatus ‘Ontvangen’ verschijnt zodra één materiaal van een order is aangemeld en dit betekent dus niet dat alle aanvragen van die order al zijn ontvangen.

  Wilt u voor de materialen die staan onder ‘Microbiologie kweken’ snel zien of het materiaal al is ontvangen, kies dan de optie ‘Petrischaal’ voor weergave van de kweken. Dit scherm heeft als voordeel dat direct de resultaatstatus zichtbaar is (zie Figuur 5).

  Zie ook de vraag Wat betekent Initieel, Ontvangen, Deels en Definitief bij de datum boven in de kolom (de zogenaamde orderstatus)? en Wat betekent Aangevraagd, Volgt, Geconfirmeerd of Geautoriseerd in een vakje in het standaardscherm of in de schermweergave ‘Petrischaal’ van Microbiologische Kweken bij status?

  Figuur 4

  Figuur 4: Schermweergave van standaardscherm

  Figuur 4

  Figuur 5: Schermweergave via optie ‘Petrischaal’

 19. Wat betekent Initieel, Ontvangen, Deels en Definitief bij de datum boven in de kolom (de zogenaamde orderstatus)?
 20. Antwoord:
  Initieel: Van alle vermelde aanvragen in de kolom is nog niets op het laboratorium ontvangen of door het laboratorium aangemeld in GLIMS. Ontvangen materialen op het laboratorium zijn meestal binnen 1 uur na ontvangst aangemeld in het GLIMS.
  Ontvangen: De orderstatus ‘Ontvangen’ betekent minimaal één materiaal van een order door het laboratorium is ontvangen en aangemeld in GLIMS. Dit betekent dus niet dat alle aanvragen van die order al zijn ontvangen op het laboratorium! Om dit te beoordelen dient gekeken te worden naar de resultaatstatus van elke aanvraag. Zie hiervoor bij Hoe kan ik onderscheid maken tussen materiaal dat is aangevraagd in xCare en materiaal dat al daadwerkelijk is ontvangen op het laboratorium?
  Deels: De orderstatus ‘Deels’ betekent dat er van één van de aanvragen binnen de order een (deel)uitslag bekend is.
  Definitief: De orderstatus ‘Definitief’ betekent dat alle aanvragen binnen een order zijn afgerond.

 21. Wat betekent Aangevraagd, Volgt, Geconfirmeerd of Geautoriseerd in een vakje in het standaardscherm of in de schermweergave ‘Petrischaal’ van Microbiologische Kweken bij status?
 22. Antwoord:
  Aangevraagd: Er is een definitieve aanvraag gedaan in xCare, maar het materiaal is nog niet op het laboratorium ontvangen of aangemeld in GLIMS. Ontvangen materialen op het laboratorium zijn meestal binnen 1 uur na ontvangst aangemeld in het GLIMS.
  Volgt: Het onderzoek is in bewerking. Bij PCR en serologische bepalingen zijn er dan nog geen uitslagen bekend. Bij kweken is deze status te zien via het scherm ‘Petrischaal’. Bij kweken kunnen er eventueel wel al deeluitslagen bekend zijn. Deze kan men zien door op de regel te klikken. Een geautoriseerde deeluitslag springt de volgende dag om 07:00 weer op volgt zodat de analist weer nieuwe informatie kan toevoegen. De uitslag blijft op volgt staan totdat er nieuwe uitslagen zijn aangeboden door de analist aan de arts-microbioloog (status geconfirmeerd) of de arts-microbioloog nieuwe bevindingen weer heeft geautoriseerd (status geautoriseerd).
  Geconfirmeerd: De uitslag is aangeboden aan de arts-microbioloog / viroloog en wacht op autorisatie (vrijgave van de uitslag) door de arts-microbioloog. Bij sommige bepalingen binnen de service unit MMB PCR/Typering/Sequenci is de uitslag dan al wel inzichtelijk voor de aanvrager.
  Geautoriseerd: de uitslag is gezien en vrijgegeven door de arts-microbioloog / viroloog.

 23. Hoe kan ik zien of een uitslag van een kweek volledig is?
 24. Antwoord:
  Als bij de orderstatus (zie bij de datum boven de kolom) ‘Definitief’ staat, zijn alle aanvragen van die order afgerond. NB: indien er meerdere aanvragen in één order zijn (één order is één kolom) blijft de uitslag op ‘Deels’ staan zolang niet alles van die order is afgerond. Op dit moment is helaas niet te zien welk onderdeel van de order dan nog niet is afgerond. Hierover is de MMB nog in overleg met de leverancier van de software.

 25. Waarom zijn uitslagen soms geel weergegeven?
 26. Antwoord:
  Deze uitslagen zijn gerectificeerd(gecorrigeerd). Dit betekent dat ná autorisatie (d.w.z. dat de uitslag al inzichtelijk is geweest voor de aanvrager) er nog iets is gecorrigeerd in een eerder vermelde (deel)uitslag. Door dubbel te klikken naast de tekst, opent zich een scherm en kan men zien wanneer het laatste rapport is uitgegaan. Over belangrijke wijzigingen wordt altijd contact opgenomen met de aanvrager.

  NB: De gele kleur is alleen te zien in het scherm dat standaard wordt weergegeven in Poliplus. Deze kleur verschijnt niet in de schermweergave via ‘de knop ‘Petrischaal’ Icon of ‘AB’ in de menublak van Cyberlab.

 27. Waarom staat er soms meer dan 1 bloedkweek in één regel in het standaardscherm?
 28. Antwoord:
  Als meerdere bloedkweken zijn aangevraagd in 1 order verschijnen deze bloedkweken in hetzelfde vakje in het standaardscherm. Dit gebeurt als men in xCare gelijktijdig een bloedkweek via punctie en een bloedkweek via een lijn heeft aangevraagd (zie figuur 1).

  Figuur 14-1

  Figuur 1: Twee bloedkweken afgenomen in één order komen in één vak te staan. Let op: je moet op elke bloedkweek apart klikken om deze te openen!

  In de schermweergave via ‘Petrischaal’ ziet men de twee bloedkweken wel duidelijk apart staan (zie figuur 2).

  Figuur 14-2

  Figuur 2: In de ‘Petrischaal’ schermweergave ziet men de twee bloedkweken wel apart staan.

 29. Waarom zijn sommige PCR uitslagen op Mycobacterium tuberculosis zichtbaar onder ‘Uitslagen’ en sommige alleen onder ‘LvI en TBC’?
 30. Antwoord:
  Voor respiratoire materialen met aanvragen van PCR op TBC wordt op het UMCG een PCR verricht. De uitslag is dan zichtbaar onder de knop ‘Uitslag’ onder Microbiologische kweken, subkopje TBC (zie voorbeeld).
  Soms komt het voor dat er maar zeer weinig materiaal is en wordt de PCR verricht op Certe LvI. Ook voor niet-respiratoire materialen, waarvoor nog geen gevalideerde test beschikbaar is op het UMCG, wordt de PCR verricht door Certe LvI. De uitslag staat dan onder de knop LvI en TBC.

  Figuur 13-1

 31. Hoe kan ik zien welke informatie is verstrekt bij een aanvraag?
 32. Antwoord:

  • Bij weergave in het standaardscherm van Cyberlab: Klik dubbel op het betreffende vakje.
  • Bij weergave via het ‘Petrischaal’ scherm ziet men aanvullende informatie door de cursor te plaatsen boven de tekst in één van de kolommen ‘Datum t/m +’ of door te klikken op de betreffende regel.

  Zie voor voorbeeld figuren bij de vraag Op welke wijze kan ik snel zien of er micro-organismen zijn gekweekt uit een materiaal bij Microbiologische Kweken?

 33. Als ik één van de tabbladen ‘Microbiologische kweken’, ‘MMB PCR/Typering/Sequencing’ of ‘MMB Antigeen /Antistof (serologie)’ heb aangeklikt, hoe kan ik dan weer terug naar alle uitslagen?
 34. Antwoord:
  Zodra een tabblad is aangeklikt (of te wel een selectie is gemaakt) krijgt deze een blauwe kleur. Tevens verschijnt er een symbool van een trechter bij ‘’Weergaveopties tonen “. Door te klikken op het gele trechtertje wordt de selectie weer ongedaan gemaakt.

  Figuur 15-1

 35. Hoe kan ik een overzicht maken van de bevindingen van een bepaald onderzoek in de tijd, bijv. van een virale load op EBV?
 36. Antwoord:

  • Klik op het teken  dat achter de bepaling staat.
  • Stel de gewenste tijdsperiode in of kies de laatste 10 bepalingen
  • Stel de gewenste schaal in
  • Klik op vernieuwen

  Zie de figuur voor een voorbeeld.

  Figuur 16-1

 37. Hoe kan ik uitslagen kopiëren om te vermelden in een brief?
 38. Antwoord:
  Dit kan men het beste doen door te klikken op Icon in de menublak van Cyberlab. Er opent zich dan een scherm met uitslagen. Van hieruit kan men kopiëren en plakken. Zie de figuur voor een voorbeeld.

  Figuur 17-1

 

 

 

aan de bovenkant van de bladzijde

Infobox

Vragen over GLIMS?

Vragen of suggesties kunnen vanaf 31
maart gestuurd worden naar:
infoglimsmmb[at]umcg.nl

Problemen met aanvragen?

Problemen met het bekijken van uitslagen?

Belangrijk: aanvragen die van tevorenin
xCare worden gezet en die na de
nacht van 31 maart worden ingestuurd,zullen
verdwijnen. Alleen als de stickersal
geprint zijn vóór maandag 31 maart,
blijven de aanvragen bestaan.

 

Imprint | Disclaimer