GLIMS/xCare/poliplus/Cyberlab
Sitemap | Contact | Language
EN NL
Logo Medische Microbiologie (MMB) und Rijksuniversieit Groningen
Home Medische Microbiologie Patiëntenzorg en diagnostiek Onderzoek Onderwijs en opleiding Algemene informatie
Bildmotiv
Home » Onderzoek/Research » Oral Microbiology and Reasearch on Anaerobes

3.H Oral Microbiology and Reasearch on Anaerobes

Onderzoek op het gebied van de Orale Microbiologie is zeer veelzijdig en wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde. Het onderzoek spitst zich toe op de rol van anaërobe pathogenen in orale en niet-orale infecties. Het onderzoek op het gebied van de parodontale en peri-implantaire infecties richt zich op de samenstelling van de orale biofilms en de mogelijkheid deze te manipuleren met mechanische en chemische middelen, inclusief systemische antibiotica. In verband hiermee wordt in het kader van NethMap, jaarlijks een antibioticum surveillance uitgevoerd op het gebied van antibioticumresistentie bij orale anaëroben. Er vindt intensief onderzoek plaats op het gebied van de interactie tussen parodontitis en reumatoïde artritis. Een belangrijke paropathogene bacterie, Porphyromonas gingivalis, lijkt een unieke rol te spelen niet alleen bij parodontitis maar ook bij reumatoïde artritis via een mechanisme van mimicry. In dit verband wordt de rol van endogene eiwit citrullinatie door deze pathogeen op de pathogenese van artritis onderzocht. Dit i.s.m. het laboratorium voor Klinische Immunologie van de Afdeling Reumatologie. Eveneens wordt de rol van parodontale behandeling op het verloop van reumatoïde artritis bestudeerd. Binnen Lifelines worden parameters voor mondgezondheid als een van de variabelen gemeten.

Onderzoeksprojecten:

  1. Samenstelling en chemische manipulatie van de submucosale biofilm bij peri-implantaire infecties
  2. De rol van Porphyromonas gingivalis in reumatoïde artritis
  3. Antibioticumresistentie bij orale anaëroben
  4. De rol van de parodontale microflora bij het ontstaan van osteoradionecrose
Effect van totaal extractie op de samenstelling van de orale mucosale biofilm.

 

Principal investigator

Arie Jan van WinkelhoffArie Jan van Winkelhoff
Prof. dr., Professor for
Oral Microbiology and Anaerobes

Tel: +31.(0)50 363 7562
Mail: A.J. van Winkelhoff

Department for Medical
Microbiology and Infection Control
University Hospital Groningen
HPC EB80
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen
Postbus 30.001
9700 RB Groningen Nederland

Imprint | Disclaimer