GLIMS/xCare/poliplus/Cyberlab
Sitemap | Contact | Language
EN NL
Medische Microbiologie en Infectie preventie
Home Medische Microbiologie Patiëntenzorg en diagnostiek Onderzoek Onderwijs en opleiding Algemene informatie
Bildmotiv
Nieuwsbrief registratie Archief
Home » Algemene informatie » Nieuwsbrief

5.A Nieuwsbrief

Waarom een nieuwsbrief?

Om u te laten zien wat wij doen, en belangrijker nog, om u te laten zien wat wij voor u kunnen doen. Het veld van medische microbiologie en daarmee ook onze afdeling, is volop in beweging:

nieuwe technieken bieden steeds meer mogelijkheden snel en goed een diagnostisch antwoord te hebben op uw klinische vraag. Dat is een reden voor deze nieuwsbrief: wij willen u op de hoogte brengen van het gebruik van nieuwe of verbeterde diagnostische testen in ons laboratorium en natuurlijk wat dat voor u in de dagelijkse praktijk betekent. Onze consulenten kunnen u daarbij adviseren niet alleen voor wat betreft de keuze van antimicrobiële middelen, maar ook op het gebied van infectiepreventie.

De afdeling Medische Microbiologie is echter meer dan alleen de uitvoering en interpretatie van diagnostische testen. Vele onderzoeksprojecten worden binnen de 6 onderzoeksgroepen van onze afdeling vorm gegeven, van basale research binnen bacteriologie en virologie tot aan projecten op het gebied van infectiepreventie, antibiotic stewardship en infectieziekte-epidemiologie. Ook onderwijs en opleiding vormen een belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden. Dit is een tweede reden voor deze nieuwsbrief: hierin willen wij u deelgenoot maken van onze activiteiten op diverse terreinen, ook om samen met u daarin stappen voorwaarts te maken. Tegelijkertijd biedt deze nieuwsbrief ons ook de mogelijkheid om, wellicht ten overvloede, praktische zaken als bereikbaarheid voor consultatie onder de aandacht te brengen. En wij maken van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van actuele en belanghebbende infectieziekteproblematiek zowel binnen als buiten het UMCG, bijvoorbeeld een uitbraak van norovirus, een cluster van ESBL producerende microorganismen of een landelijke toename van kinkhoest.
Wij hopen met deze nieuwsbrief de informatievoorziening naar u, als onze collega en onze klant, te optimaliseren. Maar laat dit geen eenrichtingsverkeer zijn: wij waarderen uw mening, en nodigen u dan ook uit uw opmerkingen, vragen en aanvullingen ons te laten weten.

••••••

Oktober 2015 | Nieuwsbrief

Article 1: REMIS+: het kennisplatform van het Regionaal Infectiepreventienetwerk Noord-Nederland

Een multidisciplinair netwerk voor regionale preventie van antimicrobiële resistentie vanuit het UMCG, IZORE, CERTE-LVI, Labmicta en ISALA

Op 25 augustus 2015 hebben de REMIS-partners gezamenlijk de eerste afspraken in het kader van de Intentieverklaring Regionale Samenwerking ondertekend. Daarin is afgesproken dat het Regionale Microbiologisch Infectiologisch Symposium (REMIS) wordt verbreed tot een regionale overlegstructuur om een goede regionale samenwerking en afstemming te realiseren (REMIS+). REMIS+ staat voor de veiligheid van de patiënten en een verhoging van de kwaliteit van zorg. De ontwikkeling van regionale coalities voor infectiepreventie, diagnostiek en antimicrobial stewardship spelen hierbij een leidende rol. […]

Article 2: Signalering: Serratia marcescens is levensgevaarlijk voor pasgeboren baby’s

S. marcescens kreeg een zekere bekendheid toen dit micro-organisme als hostie-'schimmel' geïdentificeerd werd. S. marcescens vormde een rood pigment op de hostie, dat zo op bloed leek, dat de aanwezigen in een wonder gingen geloven... Helaas bleek de realiteit minder miraculeus. Infecties met S. marcescens zijn gevreesd vanwege een hoge mortaliteit en een grote kans op infectie van het centrale zenuwstelsel, met name bij pasgeboren baby’s. […]

Article 3: Tropische infectieziekten in Noord-Nederland: louse borne relapsing fever

In het UMCG worden patiënten uit de hele wereld behandeld. Het komt dus wel eens voor dat een patiënt zich meldt met een aandoening die in Nederland van nature niet (meer) voorkomt. Een van deze aandoeningen is febris recurrens, ofwel louse borne relapsing fever (LBRF). […]

Article 4: Wat kan Nederland leren van de medische microbiologie in Duitsland?

Duitsland heeft vanaf 2009 te kampen gehad met een aantal epidemische verheffingen van zorggerelateerde infecties zoals een carbapenemresistente Klebsiella pneumoniae bij neonaten. Door de Duitse overheid werden rond 500.000 ziekenhuisinfecties gemeld, waarvan meer dan 1.000 met een fatale afloop. Daarnaast herinnert menigeen zich de moeilijk onder controle te brengen epidemie met Enterohemorragische Escherichia coli (EHEC) buiten de ziekenhuismuren in 2011. […]

Article 5: Nieuwe MRSA-sneltest

Vanaf 1 oktober 2015 is een nieuwe MRSA-sneltest in gebruik genomen. Dit betreft de MRSA Gen 3 test van de firma Cepheid. Met de oude MRSA-sneltest was in circa 17% van de gevallen sprake van een niet-eenduidige uitslag. Het risico op MRSA bij een dergelijke uitslag was in de orde van grootte van 7%. Dit had tot gevolg dat ruim 15% van de geteste patiënten, ongeveer 35 patiënten per jaar, nog minimaal één of meer dagen onnodig in isolatie moest blijven in afwachting van de kweekuitslag. […]

Article 6: Real-time PCR Toxoplasma gondii

Sinds enkele weken wordt de moleculaire diagnostiek naar Toxoplasma gondii middels een real- time PCR binnen het laboratorium voor medische microbiologie van het UMCG uitgevoerd. De test is gevalideerd op liquor en weefsels (met name hersenbiopten) en wordt minimaal eens per week uitgevoerd en indien nodig als CITO-bepaling. Toxoplasmose is een ziekte veroorzaakt door de eencellige parasiet Toxoplasma gondii. […]

Article 7: "Sneller dan de infecties"- MMB liep weer mee met de Groninger 4mijl 2015

De afdeling Medische Microbiologie en Infectie-preventie heeft weer meegedaan aan de 4mijl van Groningen 2015. Net als vorig jaar zijn er 41 medewerkers gestart waarvan ook enkele van buiten de MMB. Gezamenlijk hebben we meegelopen onder het motto “Sneller dan de infecties”. Het weer was perfect. Vorig jaar 17 graden en een zonnetje, nu een paar graden lager maar wel met de zon erbij en de wind in de rug. Prima condities dus om te lopen. […]

Article 8: Jan Maarten van Dijl wint prijs voor topmaster-onderwijs

Rector magnificus prof. dr. Elmer Sterken heeft op 14 oktober prof. dr. Jan Maarten van Dijl onderscheiden met een Teaching Excellence Fellowship voor zijn excellente onderwijsbijdrage aan de topmaster-opleiding Medical and Pharmaceutical Drug Innovation (MPDI). In de topmaster MPDI participeren studenten uit verschillende studierichtingen, die met hun studieresultaten bij de top 10% van hun jaarlaag horen. MPDI wordt in de keuzegids Masters weergegeven als ‘Top rated programme 2015’. […]

Download de nieuwsbrief:

VerweissymbolNieuwsbrief oktober 2015 – Webversion Download-Button [Webversion]
VerweissymbolNieuwsbrief oktober 2015 – Printversion Download-Button [Printversion]

••••••

Nieuwsbrief

Special Edition December 2015

Laatste Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Special Edition December 2015:

VerweissymbolNieuwsbrief – Webversion Download-Button [Webversion]
VerweissymbolNieuwsbrief – Printversion Download-Button [Printversion]

••••••••

Oktober.2015 | Nieuwsbrief

Laatste Nieuwsbrief

Download de laatste nieuwsbrief:
Nieuwsbrief oktober 2015

VerweissymbolNieuwsbrief – Webversion Download-Button [Webversion]
VerweissymbolNieuwsbrief – Printversion Download-Button [Printversion]

••••••••

Laatste Nieuwsbrief

Download de nieuwsbrief:
Nieuwsbrief 2014 Nr. 02 | Specal Edition

VerweissymbolNieuwsbrief – Webversion Download-Button [Webversion]
VerweissymbolNieuwsbrief – Printversion Download-Button [Printversion]

 

Imprint | Disclaimer