GLIMS/xCare/poliplus/Cyberlab
Sitemap | Contact | Language
EN NL
Medische Microbiologie en Infectie preventie
Home Medische Microbiologie Patiëntenzorg en diagnostiek Onderzoek Onderwijs en opleiding Algemene informatie
Bildmotiv
Home » Algemene informatie

5.0 Algemene informatie

MMB Mission statement

Bescherming van patiënten tegen infecties,

– het geven van snelle en juiste diagnostische antwoorden

– het geven van advies t.a.v. optimale behandeling

– het bijdragen aan kennis en innovatie

in het belang van onze patiënten

 

De afdeling Medische Microbiologie is dienstverlenend naar patiënten aangaande het totale spectrum van het vakgebied Medische Microbiologie binnen het Universitair Medisch Centrum. Hieronder vallen taken in patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleiding.

Portfolio's

Alle 4 portfolio’s worden door management teams of commissies bestuurd en gecoördineerd.

1. Patiëntenzorg en diagnostiek: Management Team (MT) 5 Textlinksymbol[organigramm]
2. Onderzoek MT Research Textlinksymbol[organigramm]
3. Onderwijs: Onderwijscommissie Textlinksymbol[organigramm]
4. Opleiding: Regionale Opleidingscommissie Textlinksymbol[organigramm]

 

1. Patiëntenzorg en diagnostiek

Onderdelen binnen de patiënten zorg zijn: infectiepreventie, diagnostiek en advies betreffende infectieziekten.
1.1 Infectiepreventie

De sectie infectiepreventie heeft als taak de veiligheid van patiënten te verbeteren en patiënten te beschermen tegen behandelingsgeassocieerde infecties (ziekenhuisinfecties). Bij de sectie infectiepreventie werken arts-microbiologen en ziekenhuishygiënisten en de sectie levert een bijdrage in de opleiding tot arts microbioloog.

Door de sectie infectiepreventie wordt binnen de afdeling microbiologisch contactonderzoek gedaan van patiënten en medewerkers. Tevens worden oppervlaktes en b.v. endoscopen onderzocht. De sectie houdt zich tevens bezig met microbiologische en epidemiologische surveillance en moleculaire typering.

Samen met de link-docs en link-nurses wordt een umcg-breed infectiepreventie netwerk gevormd. Verschillende onderzoeksprojecten worden in samenwerking met de sectie infectiepreventie gedaan en hebben hun focus op de moleculaire epidemiologie van antibioticaresistente micro-organismen (b.v. MRSA, ESBL, VRE).

1.2 Infectieziekten diagnostiek

Hieronder valt de diagnostiek van bacteriën, virussen, schimmels, gisten, parasieten en protozoën. Deze diagnostiek wordt uitgevoerd middels het hele spectrum van klassieke en moderne methoden Hieronder valt o.a. de kweek cultuur, de serologie, de moleculaire diagnostiek (RT-PCR, Sequencering) en massaspectroscopie (Maldi-TOF)

1.3 Therapieadvies van infectieziekten

Een belangrijke rol van de arts microbioloog is het adviseren van een optimale therapie bij infectieziekten. Hierbij is de informatie belangrijk die door microbiologische diagnostiek wordt vastgesteld. De therapie wordt op die manier zo optimaal mogelijk voor de patiënt en zijn actuele situatie ingesteld. Hiervoor wordt niet alleen de oorzaak van de infectie gezocht maar ook welk antibioticum in welke concentratie het best bij de therapie van de betreffende patiënt past (personalized microbiology).

Management Team (MT) 5

Het MT5 is het centrale bestuurorgaan van de afdeling voor patiëntenzorg, diagnostiek en infectiepreventie.

Voorzitter: Prof. Dr. Alex W. Friedrich (Hoogleraar Medische Microbiologie/afdelingshoofd)

Leden:

Voor de meest belangrijke activiteiten en taken zijn portfolio’s gedefinieerd. Een lid van het MT5 is verantwoordelijk voor het portfolio en stuurt de hem opgelegde zaken in overleg met het MT5. Omdat vaak andere medewerkers bij deze taken worden betrokken, zijn project- en werkgroepen gedefinieerd. (Bijv. werkgroep CCKL accreditatie, projectgroep Klaar voor de toekomst – durf te kiezen)

 

2. Onderzoek

Onderzoek naar kennisverwerving over pathogenese, verspreiding, preventie, diagnose en therapie van infectieziekten en hun rol in het immuunsysteem is een hoofdtaak van de afdeling MMB. Hierbij vormen de PI’s zelfstandige Research Groups, die met elkaar samenwerken. Op dit moment zijn de volgende Research Groups actief:

Voor de coördinatie van het onderzoek is er regelmatig overleg tussen alle PI’s en senior onderzoekers. De belangen van de PI’s en het onderzoek van de afdeling worden door het MT research gecoördineerd Textlinksymbol[Link]

MT Research

Het MT Research is het centrale bestuurorgaan van de onderzoeksgroepen van de afdeling.

Coordinator: prof. dr. Alex W. Friedrich (Hoogleraar Medische Microbiologie/Afdelingshoofd)

Leden (PI’s van onderzoeksgroepen) Textlinksymbol[Link]

 

3. Onderwijs

De afdeling MMB geeft onderwijs aan studenten op het vakgebied medische microbiologie en infectiepreventie. Hierbij wordt theoretisch en praktisch onderwijs in volgende curricula aangeboden:
  1. Bachelor/Master geneeskunde
  2. International Bachelor in geneeskunde
  3. European Medical School Groningen/Oldenburg
  4. Lifesciences

Het onderwijs wordt gecoördineerd door de onderwijscommissie en de onderwijscoördinator Textlinksymbol[Link].

Onderwijscommissie

De onderwijscommissie is het centrale bestuursorgaan voor het onderwijs van de afdeling.

Voorzitter: dr. B. L. Waarts

Ledenlijst onderwijscommissie MMB

Bronsema, M. ambtelijk secretaris
dr. Buist, G. lid, lid toetsingscommissie GNK
prof. dr. Daemen, C.A.H.H. lid
prof. dr. Dijl, J.M. van lid
prof. dr. Friedrich, A.W. afdelingshoofd
dr. Harmsen, H.J.M. lid
prof. dr. Huckriede, A.L.W lid, cursuscoördinator LW jaar 3
dr. Lo ten Foe, J.R. lid
prof. dr. Niesters, H.G.M. lid
prof. dr. Sinha, B. lid
dr. Smit, J.M. lid
dr. Waarts, B.L. voorzitter, curuscoördinator LW jaar 2

 

4. Opleiding

De afdeling Medische Microbiologie is een gecertificeerde opleidingsinstelling voor de opleiding tot arts microbioloog (AM) en medisch moleculair bioloog (MMM). Hierbij voldoet de opleiding aan de nationale en internationale criteria. De opleiding wordt in regionaal samenwerkingsverband georganiseerd.

De Opleiding tot medisch specialist wordt gecoördineerd door de regionale opleidingscommissie en de betrokken opleiders Textlinksymbol[Link].

Regionale Opleidingscommissie

De regionale opleidingscommissie is het centrale bestuursorgaan voor de opleiding van de afdeling

Voorzitter: dr. A. (Annelies) Riezebos, arts-microbioloog, (plv. opleider)

Leden Regionale Opleidingscommissie (ROPC) MMB

Alle artsen in Opleiding voor Medische Microbiologie Textlinksymbol[Link]

 

 

Imprint | Disclaimer